Giới thiệu cơ cấu tổ chức

 • Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.          Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 •  

  Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang: Điện thoại: 02073.822.391.

  Gmail: baotangtuyenquang@gmail.com

  Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào: Điện thoại: 02076.566.866; 02073.830.264.

  Gmail: baotangtuyenquang@gmail.com

  I. CHI BỘ – BAN GIÁM ĐỐC

  1. Bí thư chi bộ – Giám đốcNguyễn Thị Thanh Hải.

  Điện thoại: 033.318.333; 0834.864.333

  2. Phó Bí thư chi bộ – Phó Giám đốc: Lý Mạnh Thắng 

  Điện thoại: 0984.484.936

  3. Chi ủy viên – Phó Giám đốc: Viên Ngọc Tân

  Điện thoại: 0912.404.323.

  II. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN

  1. Phòng Di tích

    Đc Lý Mạnh Thắng, Phó Giám đốc: Phụ trách phòng

  Điện thoại: 0984.484.936.

  – Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hiền

  Điện thoại: 0983.309.119

  2. Phòng Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản

   Trưởng phòng: Ma Thị Nhung

  Điện thoại: 0982.633.308

  – Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền

  Điện thoại: 0866.793.606

  3. Phòng Trưng bày, tuyên truyền

   Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Điện thoại: 0913.493.565

  – Phó Trưởng phòng: Ma Thị Hồng Huệ

  Điện thoại: 0963.580.555

  – Phó Trưởng phòng: Lành Thị Kiên

  Điện thoại: 0335.620.708.

  4. Phòng Hành chính – Tổng hợp

   Trưởng phòng: Phan Thị Nhạ:

  Điện thoại: 0986.330.012

   III. CÁC ĐOÀN THỂ

  1. Công đoàn

  – Chủ tịch: Lý Mạnh Thắng

  – Phó Chủ tịch: Trần Thị Thu Hiền

  2. Chi đoàn

  – Bí thư: Nguyễn Quảng Dũng: Điện thoại: 0399.972.586

  – Phó Bí thư: Ngô Thị Minh Tuyết: Điện thoại: 0989.755.402

  3. Ban Biên tập website: “tantrao.gov.vn”

  Ban Giám đốc

   

   

 • Nguồn: tantrao.gov.vn

số lượt xem 487

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *